top of page

Draudzīgs vadītājs vai draugs?! Kur ir robežlīnijas?

Updated: Nov 17, 2020


Draudzīgs, pretimnākošs, atbalstošs, saprotošs vadītājs ar vienlīdzīgu attieksmi pret visiem – tas ir tas ko sagaida lielākā daļa darbinieku. Taču robežlīnija starp draudzīgu attieksmi un draugu ir ļoti maza, turklāt darbinieki bieži pārprot vadītāja lomu un robežas. Īpaši spilgti tas ir novērojams situācijās, kad par vadītāju kļūst kāds kolēģis no komandas, kurš pirms tam ir bijis tāds pats jomas specialists kā visi, taču nu viņa amata nosaukums ir vadītājs, un emocionāls apjukums var rasties gan darbiniekam, kurš saņēmis paaugstinājumu, gan komandai. Veiksmīgāk būvēt savstarpējo sadarbību var, ja īsteno konkrētu un skaidru pieeju, ievērojot sekojošo:


Atklātība un cilvēcība – esiet atklāts un patiess pret savu komandu. Dalieties ar komandu savā viedoklī, sajūtās un ekspektācijās. Izrunājiet kopīgi labākos un arī sliktākos scenārijus savstarpējā sadarbībā. Patiesa un atklāta attieksme pret komandu veicinās savstarpējo uzticēšanos un mazinās bailes no nezināmā.


Skaidrība – Definēti mērķi un uzdevumi, pārrunātas abpusēji vēlamais savstarpējā sadarbībā un noteikti nosacījumi darba procesā - skaidri un konstruktīvi izrunājot šos jautājumus, jūs samazināt risku, ka darbinieks draudzīgu attieksmi varētu interpretēt nepareizi un uzskatīt, ka viņam ir kādas priekšrocības attiecībā pret citiem kolēģiem.


Līdzvērtība – neizvirziet kādu darbinieku no komandas augstāk par citiem. Viena no lielākajām kļūdām, ko var gadīties pieļaut, ir dot priekšroku atsevišķiem darbiniekiem. Pārējie darbinieki ātri to pamanīs un jūs zaudēsiet uzticību viņu acīs. Savukārt, no tā var ciest darba produktivitāte un arī darbinieku savstarpējās attiecības un sadarbība.

Padomājiet un salieciet svaru kausos šos divus jautājumus: 1. Cik ļoti man patīk strādāt kopā ar katru darbinieku? 2. Ko un cik daudz katrs no darbiniekiem iegulda darba uzdevumu izpildē? Ja jūsu izturēšanos pret darbiniekiem vairāk ietekmē patika vai nepatika pret darbinieka personību, nevis reālais darba sniegums, tad steidzami izturēšanās formā būtu kas jāmaina.


Konfidencialitāte – Lai savstarpējā sadarbība būtu veiksmīga liela nozīmē ir uzticībai, taču lai darbinieks spētu būt atklāts pret jums kā pret savu vadītāju – ārkārtīgi būtiski ir saglabāt konfidencialitāti vienmēr un visur. Nepārrunāt sarunas kas notikušas ar citiem darbiniekiem, nenoniecināt un nekritizēt publiski kādu no komandas un neizpaust konfidenciālu informāciju (piem. algas, veselības aspektus, informāciju par kāda plānoto atbrīvošanu u. tml.). Darbinieki jūs vēro un rūpīgi klausās katrā pateiktajā vārdā, tāpēc, pirms paust savu viedokli, ir svarīgi paskatīties uz situācijām vispusīgi, ar 360 grādu skatu.


Robežas – Svarīgi saglabāt sarkanās līnijas, lai arī vēlaties mēģināt būt draugos ar visiem darbiniekiem, jo ​​domājat, ka tas stiprinātu jūsu komandu; lai arī dažos vadības apmācības kursos tiek uzsvērts, ka vadītājam jājautā darbiniekiem par viņu personīgo dzīvi, piemēram, par nedēļas nogales plāniem, ģimeni un bērniem. To darīt var un vajag, taču svarīgi apzināties un pieņemt, ka darbiniekam ir visas tiesības par šīm lietām nerunāt, un tad, ja viņš nevēlas ar tām dalīties, neuztvert viņu kā labāku vai sliktāku darbinieku. Tai jebkurā gadījumā ir jābūt brīvai sarunai un tik tālu, cik abas puses ir tai atvērtas. Būtiski, lai darbiniekam nerodas ‘atskaitīšanās’ sajūta, kur jāsniedz atskaites vadītājam par savu brīvo laiku, draugiem un ģimeni. Cilvēku pazīšana un savstarpēja uzticēšanās prasa laiku.


Godīgums un drosme – Dažreiz darbinieks, kurš ir arī jūsu draugs, nepilda uzticētos pienākums līdzvērtīgi ar citiem komandas dalībniekiem. Šādās situācijās, jūsu uzņēmuma interesēs un arī veselīga komandas gara uzturēšanai svarīgākais būt vispirms vadītājam un darba devējam, un pēc tam draugam. Ja jūs varat palīdzēt šim darbiniekam atgriezties pie produktīva un rezultatīva darba, tad dariet to. Ja nē, jums jāpieņem lēmums par darba attiecību pārtraukšanu, pirms tiek nodarīts lielāks kaitējums gan uzņēmuma rezultātiem, gan arī jūsu draudzībai.

Uzturēt draudzīgas attiecības ar komandu noteikti atmaksājas, jo jūsu sadarbība ir uz

pozitīvas nots balstīta, jūs saprotat, kas motivē darbiniekus, esat izzinājuši viņu intereses, dzīves prioritātes un mērķus. Darbinieki, ar kuriem būs draudzīgas attiecības, būs lojālāki gan jums kā vadītajām, gan arī uzņēmumam kopumā. Tomēr, lai būtu labs vadītājs, draudzīgumā ar darbiniekiem ir jābūt piesardzīgam, jāpatur prātā konstruktīva pieeja un skaidri definētas robežas starp sevi un personālu.

203 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page